Onze producten voor Helderheid en beweging

Choose the right product for your application:

Features

Geen verkeerde beweging – noch op het gebied van energiekosten noch m.b.t. veiligheid. Onze PHOTASGARD® lichtsterktevoeler en KINASGARD® bewegingsvoeler c.q. aanwezigheidsmelder leveren een beslissende bijdrage aan het minimaliseren van de kosten voor verlichting, zonwering, verwarming en koeling. En zijn bovendien prima geschikt voor het registreren van aanwezigheid in veiligheidszones.

Advantages

  • beproefde verscheidenheid in toepassingen
  • ergonomische bedienbaarheid
  • multifunctioneel inzetbaar
  • Prijzen duurzaam gereduceerd
  • PHOTASGARD® buitenvoelers met zes omschakelbare meetbereiken

Toepassingsgebieden

Verwarmings-, ventilatie-, klimaat- en verlichtingstechniek, beschaduwing en zonwering, toegangscontroles, beveiligings- en veiligheidszones, productielocaties en kantoorruimten in overeenstemming met arbeidsplaatsverordening, kassen, parkeerterreinen, gangen en binnenplaatsen