Multifunctionele apparaten

Alle meetomvormers van S+S zijn multifunctioneel ontworpen. Dit reduceert het grote aantal typen en breidt de toepassingsmogelijkheden uit. Door toepassing van vooruitstrevende microprocessors kan bijna elk meetbereik worden weergegeven, inclusief klantspecifieke specificaties.

Via DIP-schakelaar kunnen o.a. omschakeling naar meerdere bereiken, reactietijden, eenheden, automatische modus en handmatige kalibratie worden ingesteld. Alle apparaten worden volgens de nieuwste criteria op functie getest. Door middel van offset-potentiometers kan iedere voeler achteraf nauwkeurig worden bijgesteld. Kwaliteit "Made in Germany".

Modbus-geschikte meetomvormer


    

Verlicht display

met achtergrondverlichting en vrij configureerbare 7/14-segment- alsmede 40-punts matrix om individuele meetwaarden weer te geven

Offset-potentiometer

voor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie

LED voor telegramindicatie

(ontvangst groen, bij storing rood) voor snelle diagnose van de buscommunicatie

IP-schakelaars voor busadressen

t/m 247 adressen mogelijk (configureerbaar in spanningsloze staat)

Busparameter (DIP 6 - busafsluiting)

Eenvoudige configuratie van de busparameters (baudrate, parity, parity-beveiliging en busafsluiting)

Instelwaardepotentiometer

met verschillende opdruk en vorm van de wigvormige pijl. Bv. spievormig of met middenpositie, punten- of cijferschaal

Galvanische scheiding

bus kabel en het apparaat om interferentie te minimaliseren ontkoppelen

THERMASGARD® temperatuursensor


    

Verlicht display

met achtergrondverlichting en indicatie van overschrijding van bereik, sensorbreuk, kortsluiting van de sensor en fysische eenheden

Sensors

interne sensors / externe sensors

Schroefklemmen

actieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA of schakeluitgangen alsmede passieve uitgangen (bv. Pt1000, Ni1000 etc.)

DIP-schakelaars

voor omschakeling naar meerdere bereiken, instelling van 8 meetbereiken

Offset-potentiometer

voor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie

Kwaliteitsborging

Kalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten

HYGRASGARD® vochtsensor actief

    

Extragroot display (70 x 40 mm)

met achtergrondverlichting en indicatie van overschrijding van bereik, sensorbreuk, kortsluiting van de sensor en fysische eenheden

Kwaliteitsborging

Kalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten

Offset-potentiometer

voor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie

Digitale vochtigheids- en temperatuurmeter

zeer nauwkeurig, langdurig stabiel en met temperatuurcompensatie

DIP-schakelaars

voor omschakeling naar meerdere bereiken en om meetbereiken, reactietijden en configuratieniveaus in te stellen

Schroefklemmen

actieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA of schakeluitgangen

PREMASGARD® druksensor


    

Extragroot display (70 x 40 mm)

met achtergrondverlichting en indicatie van overschrijding van bereik, sensorbreuk, kortsluiting van de sensor en fysische eenheden

Offset-potentiometer

voor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie

Auto-Zero

Naar nulpuntcorrectie

DIP-schakelaars

voor omschakeling naar meerdere bereiken, instelling van 4 c.q. 8 meetbereiken, reactietijden, dempingstijden, eenheden en configuratieniveaus

Kwaliteitsborging

Kalibratie en afstelling verlopen via bussysteem op de plaats van de drukcontrole

Schroefklemmen

Actieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA of schakeluitgangen

Relais

optioneel met automatische nulpuntkalibratie, klep voor de nulpuntcorrectie

PHOTASGARD® lichtsterkte- en bewegingsvoelers


    

Digitale fotosensor

met hoge resolutie en verouderingsbestendig, voor groot lineair lichtsterktebereik van 0-120 kLux

  • speciaal meetbereik mogelijk, bv. voor schemerlicht
  • hoge meetprecisie met max. afwijking < 5%

Diffusor

met speciaal op de lichtsterktesensor afgestemde transmissie- en absorptiepercentages. Hiermee wordt de ontvangstkarakteristiek uitgebreid naar een breder hoekbereik.

Offset-potentiometer

voor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie

Schroefklemmen

actieve uitgangssignalen 0-10 V, 4...20 mA

DIP-schakelaars

voor omschakeling naar meerdere bereiken, instelling van 4 meetbereiken:
RHKF 0,5 / 1 / 2 / 20 kLux
AHKF 0,5 / 1 / 20 / 60 kLux

Kwaliteitsborging

Kalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten

AERASGARD® Luchtkwaliteit- en stromingsvoeler

VOC-sensor

Menggas- c.q. luchtkwaliteitssensor

CO2-sensor

Kalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten

DIP-schakelaars

voor individuele aanpassing van meetbereiken, uitgang, nulpuntautomaat en relaisindeling

Trigger

voor CO2- c.q. VOC-nulpunt

Potentiometer

  • voor het instellen van de schakeldrempels van relais voor CO2 en VOC
  • voor het instellen van de offset voor temperatuur, vochtigheid, CO2 en VOC

Luchtdrukcompensatie

optioneel met barometrische luchtdrukcompensatie van de CO2-meting

Optioneel display

met achtergrondverlichting

PLEUROFORM™

buis met meer kanalen voor gelijktijdige registratie van CO2 en VOC/gasdruk, met schroefdraad voor extra vochtigheids-/temperatuursensor

KYMASGRAD® Draadloze voeler

Extragrote zonnecellen

met zonnegenerator voor de opwekking van energie, zonder accu, onderhoudsvrij

Goldcap

als energieopslag (intern)

Optioneel accugebruik

Overschakeling naar lithium cel voor de energieopwekking bij te weinig omgevingslicht

DIP-schakelaars

voor de omschakeling naar meerdere bereiken en voor het instellen van meet- en verzendcyclus

Teach-in

om de zender aan te leren, tot stand brengen van de verbinding tussen zender en ontvanger

Offset-potentiometer

voor fijnafstelling (nulpuntverschuiving) en voor bijstelling achteraf bij herkalibratie

Kwaliteitsborging

Kalibratie en afstelling verlopen via bussysteem in klimaatkasten

Presentietoets

Gewenste waarde-insteller
(potentiometer)

Bedieningselement
(draaischakelaar)

Beursnieuws

indoorair | Frankfurt am Main | 05. – 07.10.2021

meer

Abonneren op Newsletter

Blijf altijd geïnformeerd over onze producten en nieuws rond S+S Regeltechnik.